Relaxed young woman enjoying hair washing in salon